Dra. Mònica Bouso

Professora lectora d'Història Antiga- Dept. Història, UdL

 Descarregar Pdf

 Formació acadèmica

 • 2013: Informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) com a Professor Lector.
 • 2012: Títol de doctor per la Universitat de Barcelona amb la qualificació d’APTE cum laude i la Menció de Doctor Europeu, amb la tesi titulada: “Las prácticas funerarias en el valle del Éufrates durante el tercer milenio y la primera mitad del segundo: estudio intertextual a partir de las evidencias arqueológicas y epigráficas”, dirigida pel Dr. J. Sanmartín (IPOA, UB).
 • 2008-2010: Contracte laboral de treball en pràctiques com a personal investigador, programa de Formació de Professorat Universitari (FPU), adscrit a l’Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA), Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona (UB).
 • 2007: Títol de Suficiència Investigadora, DEA (IPOA, UB). Amb dos treballs d’investigació: “Vocabulario funerario de la lengua acadia” i “Recorregut funerari a través de la vall de l’Èufrates durant el tercer mil·lenni aC”.
 • 2006-2008: Becària predoctoral FPU (IPOA, UB).
 • 2005-2007: Cursos de doctorat: Llengües, Història i cultures de l’Antic Orient: Assiriologia, Indoiranística, Semitística i Egiptologia (IPOA, UB).
 • 2005: Llicenciada en Filologia Hebrea per la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (UB).
 • 1995-96: Postgrau en “Arqueologia de la Mort: una perspectiva teòric-metodològica”, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la UB.
 • 1995: Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP). Institut de Ciències de l’Educació, Universitat de Barcelona (UB).
 • 1995: Llicenciada en Geografia i Història, especialitat: Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).

Principals projectes de recerca

 • 2020-2023: Proyecto de I+D PID 2019-110022GB-100 MICINN Movilidad, circulación e intercambio en el llano occidental catalán entre el III y el I milenio ANE (MOBICEX). IP: Natàlia Alonso (Grup d'Investigació Prehistòrica. Universitat de Lleida) Finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
 • 2018-2021: Projecte quadriennal: La fortalesa dels Vilars i l'oppidum de Gebut: Gènesi, identitat i heterogeneïtat en l'ethnos ilerget. Departement de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Joan B. López. 
 • 2017: (2017 SGR 1714).Grup de recerca 3DPATRIMONI. Estudi, Digitalització, Documentació i Divulgació del Patrimoni artístic i arqueològic: recerca i transferència. Grup de Recerca Consolidat de La Generalitat de Catalunya, Grup mixt UB-UdL. Membres participants de la UdL: Natàlia Alonso, Joan B. López, Mònica Bouso.
 • 2014-2017: 2014SGR1248 Grup de Recerca Arqueològica a la Mediterrània i al Pròxim Orient (GRAMPO) Investigador principal: Miquel Molist. Entitat finançadora: AGAUR // DURSI- Generalitat de Catalunya.
 • 2007-2013: Projecte Internacional ARCANE (Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean) com a “Topic Coordinator of Burials and Funerary practices of the Area of Middle Euphrates”, finançat per European Science Foundation i Brepols publishers, http://www.arcane.uni-tuebingen.de
 • 2009-2012: FFI2008-05004-CO2-01/FILO “Estudios de lexicografía sirio-mesopotámica en los milenios III y II a.n.e. (ELexSM) A Glossary of Old Syrian”, dirigit pel Dr. Joaquín Sanmartín, Universitat de Barcelona. (Mònica Bouso beca FPU predoctoral en pràctiques com a personal investigador)
 • 2005-2008: HUM2005-02223/FILO “Aportaciones del corpus documental sirio de la Edad del Bronce a la lingüística paleo y mesosemítica: El léxico”, dirigit pel Dr. Joaquín Sanmartín, Universitat de Barcelona. (Mònica Bouso beca FPU predoctoral en pràctiques com a personal investigador)

Principals publicacions dels darrers deu anys

BOUSO, M., ESTEVE, X., FARRÉ, J., FELIU, JM., MESTRES, J., PEDRO, M., SENABRE, MR. †, VIDAL, A. (2019). “Los enterramientos neolíticos del yacimiento de Mas d’en Boixos-1 (Pacs del Penedès, Barcelona)” A Gibaja, JF.; Subirà, ME.; Martín, A., y Mozota, M. (Eds.) Mirando a la muerte. prácticas funerarias durante el neolítico en el noreste peninsular. E-Dit ARX Publicaciones Digitales.

BOUSO, M., RAFEL, N., ALONSO, N. (Eds.) (2016). Debat/Dossier Les revistes científiques d’arqueologia a debat: present i futur. Archaeological Journals: Debate on their Present and Future. Revista d’Arqueologia de Ponent 26: 260-324.

BOUSO, M. (2016). Introducció. Introduction. A: BOUSO, M., RAFEL, N., ALONSO, N. (Eds.) (2016) Debat/Dossier Les revistes científiques d’arqueologia a debat: present i futur. Archaeological Journals: Debate on their Present and Future. Revista d’Arqueologia de Ponent 26: 261-264

BOUSO, M. (2015). “Burials and funerary practices”. A: FINKBEINER, U., NOVAK M., SAKAL, F., and SCONZO, P. (Eds.): Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean IV, Middle Euphrates. Turnhout: Brepols Publishers: 371-399.

BOUSO, M., FUERTES, M. (2014). “Intervenció arqueològica a l’entorn de l’església de Santa Eugènia de Berga, Osona” III Jornades d’Arqueologia de les Comarques Centrals, Museu Arqueològic de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona) 17-18 octubre 2014.

GÓMEZ, A., CASAS, J., BOUSO, M. (2014). “Intervenció arqueològica al carrer de les Adoberies 2-4 de Vic (Osona)” III Jornades d’Arqueologia de les Comarques Centrals, Museu Arqueològic de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona) 17-18 octubre 2014.

BOUSO, M, GÓMEZ, A. (2014). “Carrer Vila Vella, 27 (Santa Pau, La Garrotxa)” XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Besalú 13-14 juny 2014.

BOUSO, M., FUERTES, M., PRATDESABA, A. (2014). “ 45. Intervencions arqueològiques a l’església de Santa Eugènia de Berga (Santa Eugènia de Berga, Osona)” II Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central 2012: 347.

BOUSO, M. (2014). “The social family unit in the light of Bronze Age burial customs in the Near East: An intertextual approach”. A Lionel, Marti (Ed.) La famille dans le Proche-Orient ancien: réalités, simbolismes et images: 55e Rencontre Assyriologique Internationale, Paris 2009. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns: 69-86.

CRUELLS, W; GÒMEZ, A; BOUSO, M; GUERRERO, E; TORNERO, C; BUXÓ, R; SAÑA, M; MOLIST, M; ABD EL-MESEIH AL ABDO, TUNCA, Ö. (2013). “Chagar Bazar in north-eastern Syria: Recent work.” A Nieuwenhuyse, O.P; Bernbeck, R; Akkermans, P.M.M.G; Rogasch, J. (Eds.) Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia. Turnhout: Brepols Publishers: 467-477.

BORRELL, F., BOUSO, M., GÓMEZ, A., TORNERO, C., VICENTE, O. (Eds.) (2012). Broadening Horizons 3. Conference of Young Researchers Working in the Ancient Near East. Congressos 8. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions. Bellaterra.

 BORRELL, F., BOUSO, M., GÓMEZ, A., TORNERO, C., VICENTE, O. (2012). “Introduction to the Broadening Horizons 3 Conference Proceedings.” A Borrell, F.; Bouso, M.; Gómez, A.; Tornero, C.; Vicente, O. (Eds.) Broadening Horizons 3. Conference of Young Researchers Working in the Ancient Near East. Congressos 8. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions. Bellaterra: 15-17.

BORRELL, F., BOUSO, M., GÓMEZ, A., TORNERO, C., VICENTE, O. (2012). “Quo Vadis young researcher? Archaeological research in the Near East from a young researcher’s perspective and trajectory of the Broadening Horizons Conferences.” A Borrell, F.; Bouso, M.; Gómez, A.; Tornero, C.; Vicente, O. (Eds.) Broadening Horizons 3. Conference of Young Researchers Working in the Ancient Near East. Congressos 8. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions. Bellaterra: 343-352.

PONS, E., ASENSIO, D., FUERTES, M., BOUSO, M. (2010). “El yacimiento de Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà, Girona): un núcleo indígena en la órbita de la colonia focea de Emporion” A Tréziny, H (Ed.) Grecs et indigènes de la Catalogne à la Mer Noire. Actes des rencontres du program européen Ramses 2 (2006-2008). Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine-3. Paris: Éditions Errance –Centre Camille Jullian: 105-118.

 

 

 

   Darrera modificació: