Publicacions

 Descarregar Pdf

 

1991

FERRÀNDEZ, M., LAFUENTE, A., LÓPEZ, JB., PLENS, M. (1991a). “La necròpolis tumular d'incineració de La Colomina 1 (Gerb, La Noguera): campanya d'excavacions 1987-1988”, Revista d’arqueologia de Ponent, 1: 83-150.

FERRÀNDEZ, M., LAFUENTE, A., LÓPEZ, JB., PLENS, M. (1991b). “La necròpolis d'incineració de la Colomina 1 (Gerb, La Noguera): Metodologia i classificació de les estructures tumulars”, Limes. Revista d'Arqueologia, vol 1: 87-115.

GARCÉS, I., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B. (1991a). “Sistema de registro y tratamiento automático de la información en el yacimiento protohistórico de Els Vilars (Arbeca, Lleida)”, Complutum, I: 189-210.

GARCÉS, I., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B. (1991b). “El sistema defensiu de Els Vilars (Arbeca, les Garrigues)”, Actes del Simposi Internacional d’Arqueologia Ibèrica: Fortificacions. La problemàtica de l’Ibèric Ple segles iv-iii aC), Manresa, 6-9 de desembre de 1990, Centre d’Estudis del Bages, Societat Catalana d’Arqueologia, Manresa: 183-197.

LÓPEZ, JB. (1991a). “Aplicacions de la informàtica en la recerca protohistòrica. Aproximació histórica”, Revista d’arqueologia de Ponent, 1: 151-188.

LÓPEZ, JB. (1991b). “Principes généraux de l'enregistrement”, Lattara, 4: 11-32.

LÓPEZ, JB. (1991c). “Borderaux d'enregistrement et systématisation des données stratigrphiques”, Lattara, 4: 33-64. .

LÓPEZ, JB. (1991d). “La difusión del sistema de registro de Lattes en Cataluña y su adaptación en los yacimientos de 'L'Illa d'en Reixac' (Ullastret, Baix Empordà) y 'Els Vilars' (Arbeca, Les Garrigues)”, Lattara, 4: 203-207

 

1992

JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B., OLIVER, A. (1992). “Estrategia, analisi estratigráfica i registre en l’arqueologia lleidatana dels 80. La Harris Matrix”, a I. TROCCOLI, R. SOSPEDRA (ed.), Harris Matrix. Sistemes de registre en arqueologia, 2 vols. Col·leccio “El Fil d’Ariadna”, Universitat de Lleida, Lleida: 184-275 (edicio bilingue catala-angles).

 

1993

GARCÉS, I., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B. (1993). “Els Vilars (Arbeca, les Garrigues): primera edat del ferro i epoca iberica a la plana occidental catalana”, Laietània. Estudis d’Història i Arqueologia, 8: 41-58.

  

1994

JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, JB. (1994). “L’origen de l’arquitectura i de l’urbanisme a la Catalunya occidental”, Cota Zero, 10: 73-89.

 

1995

JUNYENT, E., MARTÍN, A., LÓPEZ, JB. (1995). “Datació radiocarbònica i calibratge”, Revista d'Arqueologia de Ponent, 5: 249-251.

 

1996

ALONSO, N. (1996). "Els molins rotatius: origen i expansió en la Mediterrània occidental", Revista d’Arqueologia de Ponent, 6: 183-198.

ALONSO, N., GARCÉS, I., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B., MIRÓ, J.Mª., ROS, Mª.T., ROVIRA, C. (1996). "L'assentament de Els Vilars (Arbeca, les Garrigues): Territori, recursos i activitats productives", Actes de la Taula Rodona "Models d'ocupació, transformació i explotació del territori entre el 1600 i el 500 ANE a la Catalunya meridional i zones limítrofes de la Depresió de l'Ebre", Gala 3-5, Sant Feliu de Codines: 319-339.

GARCÉS, I., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, JB. (1996). “Els Vilars (Arbeca, les Garrigues). Primera edat del ferro i època ibèrica a la plana occidental catalana”, Actividad Científica, vol. 9: 16-17.

 

1997

EQUIP MINFERRI (1997). “Noves dades per a la caracterització dels assentaments a l'aire lliure durant la primera meitat del II mil-lenni cal. BC: primers resultats de les excavacions en el jaciment de Minferri (Juneda, les Garrigues)”, Revista d'Arqueologia de Ponent, 7: 161-211.  

GARCÉS, I., JUNYENT, E., LAFUENTE, A, LÓPEZ, J.B. (1997). Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d'ara fa 2700 anys. Ajuntament d'Arbeca, Fundació 700 aniversari de la Universitat de Lleida, Lleida.

 

 1998

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B. (1998a). “Poder, simbolo y territorio: el caso de la fortaleza de Arbeca”, Actas del Congreso Internacional. Los Iberos, Príncipesde Occidente. Estructuras de poder en la sociedad ibérica, Centre Cultural de la Fundacio “La Caixa”, 12-14 de marc de 1998, Barcelona: 355-372.

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B. (1998b). “Chronometrie de l’Age des Metaux dans la basse vallee du Segre (Catalogne, Espagne) a partir des datations C14”, a Actes du 3eme Colloque International 14C et Archeologie (Lio, 1998), Mémoires de la Société Préhistorique Française, XXVI, Paris: 287-292.

 

 

1999

ALONSO, N. (1999). “De la llavor a la farina. Els processos agricoles protohistorics a la Catalunya Occidental, Monographies d’Archeologie Mediterraneenne, 4, CNRS, Lattes.

JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B., ALONSO, N. (1999), “Chronologies Ages des Metaux dans la basse vallee du Segre (Catalogne, Espagne) a partir des datations C14”, a Jacques Evin (dir.), 14C et archéologie. 3ème Congrés International, 6 à 10 avril Lyon 1998: 287-292.

   Darrera modificació: