Publicacions

 Descarregar Pdf

 

2000

AGUSTÍ, B., ALONSO, N., GARCÉS, I., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B. (2000). “Una inhumacion multiple de perinatales en la Fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lerida) y las practicas de enterramiento en habitat durante la Ia Edad del Hierro en el Valle del Segre (Cataluna)”, Monographies d’Archéologie Méditerranéenne, 5, CNRS, Lattes:305-324.

ALONSO, N. (2000). “Cultivos y producción agrícola en época ibérica”, Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, extra 3: 25-46.

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, JB. (2000). “Chronométrie de l'Âge des Métaux dans la basse vallée du Segre (Catalogne, Espagne) à partir des datations C14. En: Actes du 3ème Congrès International: 14C et Archéologia (Lyon, 1998)”, Mémoires de la Société Préhistorique Française, vol. XXVI: 287-292.

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B, LORÉS, J., MUÑOZ, D., PÉREZ, M., TARTERA, E. (2000). “Virtual Reality as an extension of the archaeological record: reconstruction of the iron age fortress els Vilars (Arbeca, Catalonia, Spain)”. A: J.A. BARCELÓ, M. FORTE, D.H. SANDERS (ed.): Virtual Reality in Archaeology, BAR International Series 843, Oxford: 225-231.

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B., TARTERA, E. (2000). "La fortaleza de Arbeca. El proyecto Vilars 2000. Investigación, recuperación y socialización del conocimiento y del patrimonio", Trabajos de Prehistoria, 57/2: 161-173.

ALONSO, N., LÓPEZ, JB. (2000). “Minferri (Juneda, les Garrigues): un nou tipus d’assentament a l’aire lliure a la plana occidental catalana durant la primera meitat del segon mil.leni AC”, Tribuna d'Arqueologia 1997-1998: 279-306.

GARCÉS, I., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B. (2000). “L’habitat dans la moyenne etnbasse vallee du Segre au Ier Age du Fer. Le cas du village fortifie de Els Vilars (Arbeca, les Garrigues)”, XXIV Congrès Préhistorique de France, Carcassonne 1994, J. GASCÓ, F. CLAUSTRE, Habitats, economies et Sociétés du Nord-Ouest Méditerranéen de l’Age du Bronze au Premier Age du Fer, UISPP, Paris: 147-158.

 

2001

EQUIP SARRÓ (2001). Les Roques del Sarró (Lleida, Segrià): Evolució de l’assentament entre el 3600 cal. a.n.e.i el 175 a.n.e.”, Revista d'Arqueologia de Ponent, 10: 103-173.

LÓPEZ, JB. (2001). “L'Arqueologia prehistòrica a les Garrigues a inicis del segle XXI”, Ressò de Ponent, 186:12-17.

 

2002

JUNYENT, E. (2002). “La fortalesa d’Arbeca i Emporion. Dos escenaris de memòria virtual per a entendre la iberització”, ÀrnicaRevista del Consell de les Valls d’Àneu, 53, juny: 20-29.

 

2003

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, Á., LÓPEZ, J. B. (coords.) (2003). Chevaux-de-frise i fortificació en la primera edat del ferro europea. Reunió Internacional. Lleida, 27-29 de març de 2003. Universitat de Lleida i Consell Comarcal del Segrià. Lleida.

GRUP D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA (N. Alonso, A. Colet, M. Gené, X. Gómez, E. Junyent, A. Lafuente, J.B. López, A. Moya, E. Tartera, A. Vidal) (2003).“Caballos y hierro. El campo frisio y la fortaleza de Els Vilars d’Arbeca (Lleida, España), siglos VII-IV ane”, En N. Alonso, E. Junyent, A. Lafuente, J. B. López (Eds.), ‘Chevaux-de-frise’ i fortificació en la primera edat del ferro europea, Universitat de Lleida, Lleida: 233-274.

GRUP D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA (N. Alonso, A. Colet, M. Gené, X. Gómez, E. Junyent, A. Lafuente, J.B. López, A. Moya, E. Tartera, A. Vidal), CASALS, C. (2003). “Projecte de recuperació i presentació al públic de la fortalesa d’Arbeca”, II Congrés Internacional sobre Museïtzació de jaciments arqueològics. Nous conceptes i estratègies de gestió i comunicació, Barcelona, 7, 8 i 9 d’octubre de 2002, Barcelona: 160-166.

JUNYENT, E., ALBERICH, J. (2003). “Les defenses del campament aqueu a la Iliada”, N. ALONSO, E. JUNYENT, A. LAFUENTE, J.B. LÓPEZ (coord.), Chevaux-de-frise i fortificació en la primera edat del ferro europea. Reunió Internacional. Lleida, 27-29 de marc de 2003. Universitat de Lleida i Consell Comarcal del Segrià. Lleida: 35-67.

JUNYENT, E., PÉREZ, A. (2003). L’antiguitat, d’Iltirta a Ilerda, a Història de Lleida, vol. 1, Pagès Editors, Lleida.

LÓPEZ, JB. (2003). “Ressenya del llibre : PONS, E. (dir.): Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà). Un complex arqueològic d'Êpoca Ibèrica (Excavacions 1990-1998)”, Cota Zero, 18: 183-184.

 

2004

ALONSO, N., FERRIO, JP., FLORIT, A., LÓPEZ, JB., PIQUÉ, RJ., VOLTAS, J. (2004). “Evolució climàtica de la plana occidental catalana durant els darrers 4000 anys: primers resultats de la discriminació isotòpica del carboni 13”, Revista d'Arqueologia de Ponent, 14: 9-29.

GRUP D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA (N. Alonso, A. Colet, M. Gené, X. Gómez, E. Junyent, A. Lafuente, J.B. López, A. Moya, E. Tartera, A. Vidal), GRIHO (2004). “Arqueología virtual: la Fortaleza ibérica de Arbeca (siglos VIII-IV a.C.)”. En J. Guitart i J. Pera (Eds.), Arqueologia viva de les ciutats de l’antiguitat, Primer Simposi Patrimoni i Turisme Cultural, Lleida 4, 5 i 6 d’octubre de 2001, Institut d’Estudis Catalans i Patronat d’Arqueologia de Guissona, Barcelona: 213-233.

 

2005

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, A. i LÓPEZ, J. B. (2005). Arbeca. La Fortalesa dels Vilars. Barcelona. Guies del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

COLET, A., GENÉ, M., GRUP D'INVESTIGACIÓ PREHISTÒRIA (GIP) (2005). “El món funerari durant el Grup del Segre-Cinca III (950-750 cal a.n.e.): la necrópolis de Roques de Sant Formatge (Seròs, el Segrià)”, Revista d'Arqueologia de Ponent, 15: 151-175.

GRUP D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA (2005), “Dos hogares orientalizantes de la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida)”. En: S. Celestino y J. Jiménez (Eds.), Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida (2 vols.), Protohistoria del Mediterráneo Occidental: El Periodo Orientalizante (Mérida, 5-8 de mayo de 2003), Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXXV, Mérida: 651-667.

MOYA, A., LÓPEZ, JB., LAFUENTE, A., REY, J., TARTERA, E., VIDAL, A., EQUIP VINCAMET (2005). El Grup del Segre-Cinca II (1250-950 cal. a.n.e.) a les terres del Báix Cinca: el poblat clos de Vincament (Fraga, Osca)”, Revista d'Arqueologia de Ponent, 15: 13-58.

 

2006

ALONSO N. (2006a). “Las semillas y frutos arqueológicos: aportación a la reconstrucción paleoambiental”, Ecosistemas, vol. XV, nº1.

ALONSO, N. (2006b). “Arqueologia del medi natural i de l'explotació agrícola a les terres urgellenques.”, Collverd. Revista de Vallverd, 10: 20-22.

FERRIO, J.P., ALONSO, N., LÓPEZ, J.B., ARAUS, JL., VOLTAS, J. (2006). “Carbon isotope composition of fossil charcoal reveals aridity changes in the NW Mediterranean Basin”. Global Change Biology, 12: 1253-1266.

FERRIO, JP., ALONSO, N., VOLTAS, J., ARAUS, JL. (2006). “Grain weight changes over time in ancient cereal crops: Potential roles of climate and genetic improvement”, Journal of Cereal Science, 44: 323-332.

FERRIO, J.P., ALONSO, N., VOLTAS, J., BUXÓ, R., ARAUS, J.L. (2006). “Clima i condicions de conreu en els origens de l'agricultura mediterrània: evidències a partir de la composició isotòpica del carboni en restes arqueobotàniques”, Cota Zero, 21:54-62.

2007

Associació Amics de Vilars i Grup d’Investigació Prehistòrica (2007), “L’Associacio Amics de Vilars: analisi i balanc en el seu primer aniversari”. A: N. ALONSO, E. JUNYENT, A. LAFUENTE, J. LOPEZ, E. TARTERA I A. VIDAL (ed.), Associacions d’Amics del Patrimoni Arqueològic. Funció i rol social en el segle XXI, Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida: 149-171.

VIDAL, A., JUNYENT, E. (2007), “El Patrimonio Arqueológico Inmueble de la demarcación geoturística “Terres de Lleida”. Criterios de evaluación y modelos de actuación”, IV Congreso Internacional sobre musealización de Xacementos Arqueolóxicos. Conservación e presentación de xacementos arqueolóxicos no medio rural. Impacto social no territorio, Santiago de Compostela, 13, 14, 15 e 16 de novembro de 2006, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, Alcalá de Henares: 323-330.

 

2008

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J. B. (2008), “Plant remains, storage and crop processing inside the Iron Age fort of Els Vilars d’Arbeca (Catalonia, Spain)”, Veget Hist Archaeobot, DOI 10.1007/s00334-008-0163-9.

JUNYENT, E. (2008). Entrevista, “Emili Junyent, fill adoptiu d’Arbeca”, La Borrassa, num. 13, juliol, Arbeca: 38-41.

 

2009

JUNYENT, E. (2009). “El fossat, les defenses de la fortalesa dels Vilars d’Arbeca (segles V-IV a. de la n. e.) i la guerra ibèrica”. Patrimoni arqueològic i arquitectònic a les terres de Lleida. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. Publicació digital. Dl: L59-2010.

JUNYENT, E., LÓPEZ, J. B., MOYA, A., TARTERA, E. (2009). “L’accés fortificat i les portes en el sistema defensiu de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues)”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 19: 307-334.

 

   Darrera modificació: