Publicacions

 Descarregar Pdf

 

2010

ALONSO, N. (2010). “És la maternitat un impediment en la carrera investigadora en arqueologia?”, Revista d'Arqueologia de Ponent, 20: 252-256.

ALONSO, N., AULINAS, M., GARCÍA, M.T., MARTÍN, F., PRATS, G., VILA, S. (2010). “Manufacturing rotary querns in the 4th century BC fortified settlement of Els Vilars (Arbeca, Catalonia, Spain)”, a D. Williams i D. Peacock (ed.), Bread for the People: The Archaeology of Mills and Milling, Proceedings of a Colloquium Held in the British School at Rome, 4-7 de novembre de 2009, BAR Int. Ser. 2274, Southampton Archaeology Mongraph, Archaeopress: 55-65.

ALONSO, N., JUNYENT, E. i LÓPEZ, J. B. (2010). Arbeca. La Fortalesa dels Vilars. Guies del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

CURRÁS, A., ZAMORA, L., ALONSO, N., JULIÀ, R., JUNYENT, E., LÓPEZ, J. B., RIERA, S., MARQUÉS, M. A., MEZQUITA, F., ARMENGOL, J. (2010). “Landscape Evolution During the Last 3000 Years in a Semi-Arid Region (the Urgell Plain, Ebro Basin, NE Spain): Integration of Anthropogenic and Natural Sedimentary Records”. 1st Landscape Archaeology Conference: LAC2010. Institute for Geo- and Bioarchaeology (IGBA), Research Institute for the Heritage and History of Cultural Landscape and Urban Environment (CLUE) and the Cultural Heritage Agency (RCE) of the Netherlands at the VU University Amsterdam, 26th to 28th January 2010.

GARCIA-VALLÉS, M., AULINAS, M., LÓPEZ, J.B., MOYA, A. (2010). “Patinas developed in environmental burial conditions: the Neolithic steles of Reguers de Seró (Lleida, Spain)”, Environmental Science and Pollution Research, vol. 17 nº7: 1278-1299.

JUNYENT, E. (2010). Ressenya a Fernando Quesada, Armas de la antigua Iberia. De Tartesos a Numancia, Esfera de los Libros, Madrid. Revista d’Arqueologia de Ponent 20: 305-309.

LÓPEZ, J.B., MOYA, A., ESCALA, O., NIETO, A. (2010). “La cista tumulària amb esteles esculpides dels Reguers de Seró (Artesa de Segre, Lleida): una aportació insòlita dins de l'art megalític peninsular”, Tribuna d'Arqueologia 2008-2009: 87-125.

MOYA, A., MARTÍNEZ, P., LÓPEZ, JB. (2010). “Éssers de pedra. Les estàtues-menhirs i esteles antropomorfes de l'art megalític de Catalunya”, Cypsela, 18: 11-41.

NIETO, A. (2010). “El caballo simbolo de poder. Los restos de inhumaciones de caballos hallados en la fortaleza ibérica de Els Vilars”. Investigación y CienciaCiencia y Sociedad, gener: 6-7.

NIETO, A., GARDEISEN, A., JUNYENT, E., LOPEZ, J.B. (2010). “Inhumations de foetus d’équidés dans la forteresse du premier âge du Fer de Els Vilars (Arbeca, Catalogne)”. En A. Gardeisen, E. Furet, N. Boulbes (eds.) Histoire d’équidés, des textes, des images et des osMonographies d’Archéologie Méditerranéenne, hors série, 4,. Lattes: 125-148.

POCH, R. M., BALASCH, C., JUNYENT, E. (2010). Micromorphological evidences for ponding regimes and water management of the moat of the Iberian site of Els Vilars (Catalonia). Abstract book of the International Working Meeting in Archaeological Soil Micromorphology. 17th-21st of may 2010. Brno, Czech Republic. Edited by Lenka Lisa. Prague: 29-31.

 

2011

ALONSO, N., AULINAS, M., GARCIA, M.T., MARTIN, F., PRATS, G., and VILA, S. (2011) Manufacturing rotary querns in the 4th century BC fortified settlement of Els Vilars (Arbeca, Catalonia, Spain). En: D. Williams and D. Peacock (ed.), Bread for the People: The Archaeology of Mills and Milling. Proceedings of a Colloquium Held in the British School at Rome, 55-65.

JUNYENT, E. (2011). “La musealización de yacimientos ibéricos”, ressenya del XII Curso de Arte y Arqueología Ibérica, Segura de la Sierra 6, 7 y 8 de mayo de 2010, Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, Universidad de Jaén, Revista d’Arqueologia de Ponent, 21: 299-302.

JUNYENT, E., MOYA, A. (2011). “Els fossats de la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca (Catalunya, Espanya)”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 21: 93-120.

JUNYENT, E., POCH, R. Ma., C. BALASCH, C., SALA, R. (2011). “La Fortalesa de l’aigua. Els fossats i el pou dels Vilars d’Arbeca: primeres lectures”. Tribuna d’Arqueologia 2009-2010. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya, 153-184.

 

2012

JUNYENT, E. (2014). “La Fortalesa dels Vilars d’Arbeca, passat i present”, J.M. SANS, A. PAU i E. JUNYENT, Arbeca, història i record, 30 anys després, Arbeca: 212-215.

JUNYENT, E., C. BALASCH, R. MA. POCH (2012). The Iberian Fortress of els Vilars. Mid-Meeting Excursion Guide. 14th International Working Meeting on Soil Micromorphology 8-14 july 2012. Edicions Universitat de Lleida. Lleida.

JUNYENT, E., POCH, R.M., BALASCH, C. (2012). “Water and defense systems in Els Vilars fortress (Arbeca, Catalonia, Spain): a multiproxy approach”, Cypsela 19: 49-70.

LÓPEZ, J.B (2012). Ressenya “Álvarez Vidaurre, Ester (2011). Historia de la percepción del megalitismo en Navarra y Guipúzcoa. Aproximación a una biografía de sus monumentos. Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA). Pamplona. 360 págs. + 1 anexo. ISBN: 978-84-313-2778-1”, Revista d'Arqueologia de Ponent, 22: 249-251.

NIETO, A. (2012). Entre el consum i l’afecte. La interacció entre els animaals i les comunitats protohistòriques de la plana occidental catalana (segles VII-IV a.C.). Tesi doctoral inèdita. Universitat de Lleida.

 

2013

NIETO, A. (2013), “Porcs, cavalls, ovelles i infants. Noves aportacions a les practiques rituals de la Fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues)”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 23, 2013: 127-162.

 

2014

ALONSO, N. (2014a). “Introducció. L'estudi dels molins i la mòlta en el context de l'arqueologia protohistòrica del Mediterrani occidental: un estat de la qüestió necessari”. A: N. Alonso (ed.), Dossier: Molins i mòlta al Mediterrani occidental durant l’edat del ferro, Revista d’Arqueologia de Ponent, 24:101-102.

ALONSO, N. (2014b). “Etnoarqueologia del proceso de molienda manual de cereales: granones, semolas y harinas”. A: N. Alonso (ed.), Dossier: Molins i mòlta al Mediterrani occidental durant l’edat del ferro, Revista d’Arqueologia de Ponent, 24: 113-136.

ALONSO, N. (2014c). “The Stone of life. Querns, mills and flour production in Europe up to c. AD 500”,  A: N. Alonso (ed.), Dossier: Molins i mòlta al Mediterrani occidental durant l’edat del ferro, Revista d’Arqueologia de Ponent, 24: 389-391.

ALONSO, N., PÉREZ, G. (2014). “Molins rotatius de petit format, de gran format i espais de producció en la cultura ibèrica de l’est peninsular”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 24: 239-255.

POCH, R.M., JUNYENT, E., BALASCH, C. (2014). “Funcionament del pou-cisterna de la Fortalesa ibera d’Els Vilars (les Garrigues): evidencies de mesures en camp de conductivitat elèctrica de l’aigua en períodes de reg del canal d’Urgell”, Quaderns Agraris, 36 (juny 2014), 51-64.

 

2015

ALONSO, N. (2015)., “Moliendo en ibero, moliendo en griego”, Vegueta, 15: 23-34.

JUNYENT, E. (2015). “L’evidencia arqueològica en la definició de la societat estatal arcaica ilergeta”, BELARTE, M.C., GARCIA, D., SANMARTÍ, J. (ed.), Les estructures socials a la Gàl·lia i a Ibèria. Homenatge a Aurora Martín i Enriqueta Pons. Actes de la VII Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell, 7 al 9 de març de 2013). Arqueomediterrània 14, Universitat de Barcelona-ICAC, Barcelona:165-191.

JUNYENT, E., LÓPEZ, J.B. (2015). “Les excavacions dels anys 1973-1974 i 1980 al Tossal del Molinet (el Poal, Pla d’Urgell): Una aldea de la primera edat del ferro i època ibèrica”, Mascançà. Centre de Recerques del Pla d’Urgell, anuari 6: 73-98.

MORER DE LLORENS, J., CARDONA COLELL, R., GARCIA, C., POU, J., LÓPEZ, D., GIL LIMÓN, B., ALONSO, N. (2015). “The Creation of an Experimental Camp of Protohistory at the Iberian Settlement of Estinclells (Verdú, Urgell, Catalonia)”, EXARC Journal, 3.

 

2016

JUNYENT, E., LÓPEZ, J. B. (2016). La Fortalesa dels Vilars d’Arbeca. Terra, Aigua i Poder en el Món Iber. Museu de Lleida, Lleida.

MARTÍNEZ, P., MOYA, A., LÓPEZ, J. B. (en prensa). Protoestatuas-menhires. Hacia la definición de un estadio de desarrollo de la estatuaria megalítica en Catalunya. En: Actas del VI Congreso del Neolítico en la Península Ibérica: "Los cambios económicos y sus implicaciones sociales durante el Neolítico de la Península Ibérica" (Granada, 22-26 de junio 2016), Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, Granada, en prensa.

MOYA, A., LÓPEZ, J. B., BERGADÀ, M., ALONSO, N., ESCALA, O., MATEU, M., TARTERA, E., VIDAL, A. (en prensa). Hornos cerámicos en fosa con acceso frontal en poblados del Neolítico Final de la Catalunya occidental: Minferri y Cantorella.  En: Actas del VI Congreso del Neolítico en la Península Ibérica: "Los cambios económicos y sus implicaciones sociales durante el Neolítico de la Península Ibérica" (Granada, 22-26 de junio 2016), Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, Granada, en prensa.

 

2017

ALONSO, N., BOUBY, L. (2017). Plant Resources from the Bronze Age and the first Iron Age in the northwestern arc of the Mediterranean Basin, Comptes Rendus Palevol, 16: 363-377

ALONSO, N., CANTERO, F.J., LÓPEZ, D.,MONTES, E., PRATS, G., VALENZUELA-LAMAS, S., JORNET, R. (2017), Etnoarqueología de la basura: almacenaje en silos y su reaprovechamiento en la población Ouarten de El Souidat (El Kef, Túnez), En: Fernández Eraso, J.; Mujika, J.A.; Arrizabalaga, A., García, M. (coord.), Miscelánea en homenaje a Lydia Zapata Peña (1965-2015), Universidad del País Vasco, pp. 37-61.

ALONSO, N., CARDONA, R., CASTELLS, V., LLONCH, N. (2017). “Converging research, schoolchildren's and Teachers' education: an interdisciplinary Experience based on experimental archaeology”, Antrope, vol. 6: 126-145.

ALONSO, N., FRANKEL, R. (2017). Survey of ancient milling systems in the Mediterranean, Revue Archéologique de l'Est (RAE), 43 suppl: 461-478.

CASTELLANO, A. (2017). “Aproximació a la caracterització de l’horitzó ibèric antic (segles vi-v ane) a la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues)”, Revista d’arqueologia de Ponent, 27: 117-145

MARÍN, D., GIBAJA, J.F., ALONSO, N., ORTEGA, D., PALOMO, A., MOYA, A. (2017). Chipped stone tools from the Early Bronze Age settlement of Minferri (2100-1650 cal. BC) (Lleida, Spain). Raw materials, technology and activities inferred, In: Brysbaert, A.; Gorgues, A. (ed.), Artisans versus nobility? Multiple identities of elites and « commoners » viewed through the lens of crafting from the Chalcolitichic to the Iron Ages in Europe and the Mediterranean, Sidestone Press, Leiden, pp. 139-159.

NIETO, A., LÓPEZ, J.B., GARDEISEN, A., JUNYENT, E. (2017). Votive Well or Refuse Tip? Chronicle of an Abandonment: Taphonomic Study of the Fauna of an Iron Age Well-Cistern, Historical Biology, 30, Issue 6, DOI.org/10.1080/08912963.2017.1370585

TARONGI, M. (2017). Análisis comparativo de los estudios carpológicos de la Depresión del Ebro durante el III y I milenio a.C. Un estado de la cuestión, Revista d’Arqueologia de Ponent, 27: 9-39.

 

2018

ALONSO, N., BERNAL, J., CASTELLANO, A., GONZÀLEZ, S., JUNYENT, E., LÓPEZ, J. B., MARTÍNEZ, J., MAZUQUE, J., NIETO, A., OLIVA, J. A., PIQUÈS, G., PRATS, G., VILA, S. (2018). La fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues): Noves aportacions sobre la primera edat del ferro i l'època ibèrica (2010-2015). En: Primeres Jornades d'Arqueologia i Paleontologia de Ponent (Balaguer y Lleida, 17-18 de abril de 2015), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 88-99.

LÓPEZ, J. B. (2018a). Proyecto de investigación: La fortalesa dels Vilars i l'oppidum de Gebut: Gènesi, identitat i heterogeneïtat en l’ethnos ilerget. Presentado en la convocatoria de la Generalitat de Catalunya de "Projectes quadriennals de recerca en matèria d'Arqueologia i Paleontologia per al período 2018-2021, (DOGC: Núm. 7616 - 10.5.2018). Número de registro: 9015 - 418774/2018.

LÓPEZ, J.B. (2018b). “Emili Junyent i Sànchez: algunes notes biogràfiques... des de la proximitat”, Revista d'Arqueologia de Ponent, 28: 167-196.

LÓPEZ, J.B., ALONSO, N., BERNAL, J., CASTELLANO, A., GONZÁLEZ, S., MARTÍNEZ, J., MOYA, A., OLIVA, J.A., PRATS, G., TARONGI, M., VILA, S. (2018). “L’oppidum ibèric de Gebut (Soses, Segrià): avanç dels resultats de la campanyaa d’excavacions 2017”. Revista d’arqueologia de Ponent, 28: 247-282

LÓPEZ, J.B., JUNYENT, E., MARTÍNEZ, J., ALONSO, N., BERNAL, J., CASTELLANO, A., GONZÀLEZ, S., OLIVA, J.A., PRATS, G., TARONGI, M., VILA, S. (2018). Informe projecte quadriennal 2014-2017. La Fortalesa dels Vilars, Arbeca, les Garrigues. Poder, territorio i cabdillatges: el llarg camí vers l’estat arcaic a la Plana Occidental Catalana. Recerca, recuperació patrimonial i socialització.

 

2019

ALONSO, N. (2019). A first approach to women, tools and operational sequences in traditional manual cereal grinding, Archaeological and Anthropological Sciences, 11: 4307-4324, DOI:10.1007/s12520-019-00791-x

ALONSO, N., ANDERSON, T.J., (2019). A brief overview of archaeological research on ancient mills and milling in Spain, In: Anderson, T.J., Alonso, N. (ed.). Tilting at Mills. The Archaeology and Geology of Mills and Milling. RAP extra 4, Universitat de Lleida, pp. 13-31.

ALONSO, N., PÉREZ, G. (2019). Elites and Farmers in Iberian Iron Age Cities (7th-2nd Centuries BC): Storage and Processing of Agricultural Products, In: Garcia, D., Orgeolet, R. (ed.), Country in the city. Forms and functions of agro-pastoral activities in Mediterranean pre-Classical cities (Aegean and Western Mediterranean Protohistory), Archaeopress, pp.7-22.

ANDERSON, T.J., ALONSO, N. (ed.) (2019). Tilting at Mills. The Archaeology and Geology of Mills and Milling, RAP-extra 4, Universitat de Lleida

GRANDAL, A., ALBIZURI, S., NIETO, A., MAJÓ, T., AGUSTÍ, B., ALONSO, N., ANTOLÍN, F., LÓPEZ, J.B., MOYA, A., RODRÍGUEZ, A., PALOMO, A. (2019). Dogs and foxes in the Early-Midldle Bronze Age funerary features of the Iberian. Human control of canid diet at the sites of Can Roqueta (Barcelona) and Minferri (Lleida), Archaeological and Anthropological Sciences, DOI:10.1007/s12520-019-00781-z

LÓPEZ J.B., ALONSO, N., BERNAL, J., CASTELLANO, A., ESCALA, O., GONZÀLEZ, S., JUNYENT, E., MARTÍNEZ, J., MOYA, A., NIETO, A., OLIVA, J.A., PRATS, G., TARONGI, M., TARTERA, E., VIDAL, A., VILA, S. (2019). La fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) durant l'Ibèric antic: 550-450/425 ANE. En: XLV Jornada de Treball del Grup de Recerques Terres de Ponent: "Territori i poblament a la Plana Ilergeta. Projecte Ilergècia: Tossal de les Tenalles". Sidamon (Pla d'Urgell, Lleida) 11-12 de febrero de 2017.

   Darrera modificació: