Curs teoricopràctic d'arqueologia Ibèrica 2024

Descarregar Pdf

En el marc del projecte quadriennal 2022-2026, que subvenciona l'OSIC: Habitar la plana. Assentaments i explotació de la vall inferior del Segre (IV-I mil·lenni) i amb el suport de la Universitat de Lleida i de l'Ajuntament de Soses, s'organitza un nou curs teoricopràctic d'arqueologia, de l'1 al 20 de juliol, l'objectiu del qual és introduir els participants en el conjunt de tasques que comporta la recerca arqueològica sobre el terreny. La participació implica l’excavació pràctica i la formació en el conjunt de tasques del registre arqueològic: fitxes documentals,planimetria, rentat, triai classificació de materials mobles. Integra igualment les tasques derivades del sistema de mostratge, rentat de terres per flotació o columna, tria i classificació de les mostres recuperades. Paral·lelament, s’impartiran altres classes teòriques relacionades amb la metodologia arqueològica i amb la problemàtica de la primera edat del ferro i el procés d’iberització en l’àrea ilergeta i el nord-est de la península Ibèrica, que complementaran la formación adquirida sobre el terreny. Aquest curs s’adreça especialment a l’alumnat dels graus d’Història o d'Arqueologia, amb interès per conèixer la metodologia arqueològica pràctica de camp, complement essencial de les classes bàsicament teòriques impartides en les aules universitàries. Així mateix, el curs està obert a totes les persones interessades en l’arqueologia en general o en la problemàtica arqueològica de la primera edat del ferro i el sorgiment i desenvolupament de la cultura ibèrica. Tot i així, en cas que la demanda del curs sigui superior a les places ofertes, la selecció es farà en funció dels criteris establerts pel Grup d’Investigació Prehistòrica.

Llengua d’impartició: Català i castellà

Coordinació: Natàlia Alonso (Departament de Geografia, Història i Història de l'Art de la UdL)

Equip docent: Natàlia Alonso (UdL), Ariadna Nieto (UdL), Miguel Tarongi (UdL), Georgina Prats (UdL), Alba Castellano (UdL), amb la col·laboració de Joan Carbonell (UB), Raül Guardiola (GIP-UdL) i Andreu Moya (Iltirta Arqueologia s.l., GIP-UdL)

Durada: 130 hores lectives entre l'1 i el 20 de juliol de 2024

Espai: Jaciment arqueològic de l'oppidum de Gebut (Soses, Segrià)

Preu: matrícula gratuïta. El curs assumeix l’allotjament i manutenció de tots els participants

Places: 15

Informació i butlleta: www.gip.udl.cat

Correu electrònic: gip.arqueologia@udl.cat

PROGRAMA

Es proposa col·laborar en l'excavació de l'oppidum de Gebut situat a la subcomarca del Baix Segre, en la Ilergècia central (800 - 200 ANE). L'excavació es desenvoluparà en l'àrea del poblat situada al nord de la muralla de la primera edat del ferro, que correspon a una ampliació del recinte en un moment encara per precisar. Així, d'una banda, es continuaran els treballs de delimitació de la muralla (Zona 7) i de l'escarpa del fossat a l'oest (zona 13); de l'altra, es prosseguirà també amb la intervenció en les estances que conformaven el complex industrial, dedicat possiblement a la producció i emmagatzematge de vi (zona 9). Tots aquests nivells se situen entre la primera edat del ferro (s. VII ANE) i l'ibèric ple (s. IV-III ANE).Les jornades de treball es desenvolupen durant el matí i la tarda, de dilluns fins dissabte al migdia. Els horaris poden oscil·lar segons la climatologia (la calor és intensa durant el juliol). Les classes teòriques tenen lloc per la tarda i es proposarà també als participants visites a diferents indrets de l'entorn per descobrir el patrimoni cultural i natural de la zona.

Cartell

Díptic Informatiu

Butlleta inscripció